Asfalt Bergen

FUNDAMENTERING

Kontakt oss for Gratis befaring
Fundamentering utført av Asfalt Bergen

Fundamentering er viktig for å oppnå et godt resultat

Før vi kan starte å asfaltere er det en del grunnarbeid som må gjøres ut i fra hvordan utgangspunktet ser ut. Blant annet må vi fjerne vegetasjon og underlaget planeres og komprimeres før det legges et solid bærelag. Dette med tanke på belastning og bevegelse i grunnen ved sesongskifte. I tillegg er riktig fall og eventuelt drenering viktig for å unngå opphopning av vann. 

Når grunnarbeidet er utført på en faglig og god måte oppnår man et solid og jevnt resultat som vil vare over lang tid. Dette kan vi i Asfalt Bergen hjelpe dere med.

Et godt grunnarbeid gir et godt resultat


KOMPRIMERING OG PLANERING

Før underlaget kan asfalteres er det viktig at vi gjør et godt grunnarbeid. Vi planerer og komprimerer slik at fundamentet blir solid. Dette gjøres ved å bruke en vibratorplate eller tilsvarende. Vi i Asfalt Bergen er opptatt av at jobben blir utført på en profesjonell måte, slik at en ikke opplever at det danner seg vanndammer på grunn av setninger og senkninger i asfalten.


Oppretting av underlag

Et sterkt bærelag er viktig for et holdbart resultat. Skal fotgjengere eller personbiler ferdes på området som skal asfalteres må underlaget bestå av omtrent 10-20 cm med pukk eller fin grus. Dersom grunnen består av jord eller masser av leire må bærelaget være tykkere.

Riktig fall ved

fundamentering

Når vi skal etablere fall må dette gjøres allerede før asfalten legges da det er vanskelig å få utført på en god måte i etterkant. Vi må også se etter høydeforskjeller i terrenget rundt slik at det ikke oppstår vanntilsig. Eventuelt er det en dreneringsløsning med sluk som må til for å løse dette. 

I sesongskifte kan det være at grunnen er i bevegelse og asfalten kan derfor sprekke som følge av frost. Godt grunnarbeid og godt utført fundamentering er derfor viktig for å minimere sjansen for bevegelse når det fryser. 

GODE RÅD ER GRATIS!
kontakt våre dyktige KUNDERÅDGIVERE

1. Gratis befaring

Vi kan stille på befaring på kort varsel og med kjapp rekasjonstid.

2. Pristilbud

Vi jobber kjapt og nøyaktig med pristilbud og prosjektbeskrivelse

3 . FORARBEIDER

Vi gir deg gode råd for å gjennomføre et godt og fornuftig forarbeide.

4. GRAVING

Vi jobber med fokus på både effektivitet og sikkerhet.

5. FUNDAMENTERING

Vi sørger for det aller beste grunnlaget for asfalten vi leverer!

6 . ASFALTERING

En asfalteringsløsning fra Asfalt Bergen kan man se at er kvalitetsarbeid.